Loading......

Stay in the heart of Chiang Mai

SriPat Guesthouse features an outdoor swimming pool, terrace, a restaurant and bar in Chiang Mai.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ PDPA Pro (“บริษัท ท่าแพเกทวิลล่า จำกัด”หรือ“เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ PDPA Pro และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่เราไม่ได้มีการจ้างหรือต้องจัดการ

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ PDPA Pro เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ PDPA Pro หน้าเว็บไซต์ PDPA Pro ของเราที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ PDPA Pro ของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ PDPA Pro โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมที่มีมัลแวร์หรือไวรัสที่เป็นอันตราย

เว็บไซต์ใช้คุกกี้อย่างไร

คุกกี้บางอย่างมีหน้าที่ทำงานที่สำคัญให้กับเว็บไซต์ คุกกี้ยังช่วยเราทำความเข้าใจเหตุผลที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้เราปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการและความสนใจของคุณอย่างต่อเนื่อง คุกกี้จดจำสิ่งต่าง ๆ เช่น สินค้าที่เพิ่มลงในรถเข็นช็อปปิ้ง จดจำว่าคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์มาก่อนหรือไม่ จดจำว่าคุณเข้าสู่ระบบอยู่ รวมถึงภาษาและสกุลเงินที่คุณเลือกใช้เข้าชมเว็บไซต์ เรายังใช้คุกกี้เพื่อปรับโฆษณาให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะในเว็บไซต์อื่น ๆ โดยทั่วไป เราใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเราเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณให้มากที่สุด

คุณสามารถดูบริการเฉพาะที่จัดเก็บคุกกี้ และเหตุผลที่บริการเหล่านี้ทำเช่นนี้ได้ภายใต้หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน:

  1. ทางฟังก์ชันการทำงาน
  2. ทางสถิติ
คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้นานเพียงใด

ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์และเบราว์เซอร์นั้นแตกต่างกันไป อายุของคุกกี้คำนวณตามการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุด เมื่อคุกกี้จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติเมื่อหมดอายุ อายุของคุกกี้ของเรามีระบุในนโยบายคุกกี้ของเรา

วิธีการปฏิเสธหรือลบคุกกี้

คุณอาจปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด/หรือคุกกี้ภายนอกเมื่อใดก็ได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต หรือสมาร์ทโฟน ตำแหน่งการตั้งค่าเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ อย่างไรก็ดี คุณควรทราบว่า หากคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดและ/หรือคุกกี้ภายนอก อาจมีบางฟังก์ชันและการบริการในเว็บไซต์ที่คุณจะไม่สามารถใช้ได้ (เพราะฟังก์ชันและบริการเหล่านี้อาศัยคุกกี้)

Loading...
Loading...